Bewegings-en blessureanalyse

Voor wie / Waarom ?

  • Lopers die begeleid willen worden in de aanschaf van loopschoenen.
  • Sporters die geblesseerd zijn aan het bewegingsapparaat en waarbij de behoefte bestaat om hun bewegingen te analyseren,
  • Maken van preventieve bewegingsanalyses ter voorkoming van blessures of beoordeling van het bewegingsapparaat,
  • Patiënten van artsen en fysiotherapeuten, om meer inzicht te krijgen in hun manier van lopen,
  • Verzamelen van gegevens om orthopedische inlays te maken en het resultaat te vergelijken en beoordelen,
  • Vastleggen van bewegingsanalyses.
  • Doelgericht/probleemoplossend gerichte doorverwijzing bij eventuele klachten naar specialist,
  • Archiveren van gegevens in database

Het resultaat is een unieke detailanalyse van de geviseerde gewrichtsniveaus van het lichaam, dit zowel in het frontale als het saggitale vlak.

Hoe ?

1. Informatie

Indien nodig zal er bij de start van een bewegingsanalyse informatie verzameld worden betreffende blessures/pijn van de sporter/patiënt. Complexe omstandigheden zullen uitvoerig besproken worden en eventueel geanaliseerd worden aan de hand van voorbeeld videos van pathologische loopbewegingen.

2. Database

De persoonlijke data wordt opgeslagen in een database en een aangepast analyseschema zal gebruikt worden.

3. Video-opnamen

Afhankelijk van het gekozen analyseschema zullen er specifieke opnamen gemaakt worden met verschillende camera’s, zowel in het frontale als in het saggitale vlak.

4. Video analyse

Na de opnamen zijn er verschillende mogelijkheden voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve bewegingsanalyses. De mogelijkheid bestaat om video’s te synchroniseren (opnamen blootsvoets en met schoenen laten overlappen – meetbaar effect van de schoen), hoeken en afstanden te bepalen vanuit anatomisch opzicht, en dit allemaal op een interactieve en comfortabele manier.

5. Rapport

Het rapport wordt meegegeven en kan als zeer waardevol instrument gebruikt worden door de behandelende arts (in geval van blessures) of door de kinesist. Het rapport dient goed bewaard te worden vermits het in een latere fase zeer gemakkelijk aangewend kan worden bij aankoop van een nieuw paar schoenen.